kurs java obrazek

Java od podstaw

Kurs Java od podstaw, poza wprowadzeniem w Javę i świat programowania obiektowego, zawiera również wszystkie niezbędne technologie potrzebne do tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych. Od baz danych przez Spring Framework, kończąc na uruchomieniu skonteneryzowanej aplikacji w infrastrukturze AWS.

Dla kogo?

Kurs Java od podstaw jest skierowany do osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z programowaniem i zostać Java Developerem. Wszystkie zagadnienia są omawiane od podstaw, dlatego nie jest wymagana wcześniejsza znajomość zagadnień związanych z programowaniem. Zakres kursu pokrywa wszystkie niezbędne do pracy technologie, narzędzia i frameworki z jakimi będziesz mieć do czynienia na stanowisku programisty Java (Java core, SQL, Spring, Docker, cloud, mikroserwisy, testy jednostkowe).

Opinie o kursie Java od podstaw

Bardzo obszerny i kompleksowy kurs Java. Moją uwagę zwróciły zagadnienia, które nie są ściśle związane z Javą, ale są niezbędne dla każdego programisty. Program kursu wpisuje się w najnowsze trendy w IT - mikroserwisy, cloud computing oraz Docker i CI/CD.
Krzysztof - opinie
Krzysztof
Senior Java Developer, Team Leader
Comp SA, Warszawa
W swojej kilkunastoletniej karierze miałem styczność z wieloma technologiami. Znaczna część z nich omawiana jest podczas tego kursu. Pomimo intensywności, uważam, że to bardzo dobra przepustka do świata programowania obiektowego.
Adam - opinia o kursie
Adam
Senior Java Developer
StepStone, Warszawa

Co po kursie?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ukończony kurs to nie wszystko.

Nasze kursy wyróżniają się od innych tym, że odbywają się w małych grupach (max 12 osób) – dzięki temu każdego naszego absolwenta traktujemy indywidualnie i pomagamy znaleźć pracę zgodną z jego wiedzą i oczekiwaniami. 

1. Stworzymy Twoją markę na rynku pracy

Dobre CV to nie wszystko. Wiemy, jak ważna jest pewność siebie, dlatego nasz zespół HR przeszkoli Cię z kompetencji miękkich. Zdobędziesz niezbędne umiejętności interpersonalne, które przećwiczysz na kolejnym etapie - próbnej rozmowie rekrutacyjnej.

2. Rozmowa rekrutacyjna

Kluczowym etapem na koniec kursu jest odbycie pełnego procesu rekrutacyjnego.
Na początek pod okiem rekruterów przygotujesz swoje CV. Następnie w bezpiecznych warunkach przejdziesz przez wszystkie etapy rekrutacji. Zaczniesz od rozmowy z pracownikiem HR, kończąc na rozmowie technicznej.

3. Pomożemy Ci w poszukiwaniu pracy

Ten etap jest najważniejszy dla nas i dla większości naszych kursantów. Dołożymy wszelkich starań, żeby każdy nasz absolwent znalazł idealną dla siebie pracę.
Pomaga nam w tym duża znajomość rynku i kontakty biznesowe w największych firmach IT w Polsce.

Program kursu

Prework (10h): Skonfigurujesz własne środowisko programistyczne IDE oraz zapoznasz się z materiałami zawierającymi wstęp do programowania w języku Java. Dowiesz się, czym jest JVM i na czym polega kompilacja. Poznasz składnię Javy, definicje typów prostych i złożonych, instrukcje warunkowe oraz tablice.

Warsztaty (16h): Praktyczne zapoznanie z IDE (środowiskiem programistycznym), poznasz skróty i popularne konfiguracje. Wspólnie z trenerem napiszesz pierwsze programy Java, które pozwolą Ci utrwalić i rozumieć umawiane pojęcia.

Projekt (10h): Stworzysz grę ,,kółko i krzyżyk” z trybem multiplayer oraz singleplayer.

Konsultacje (2h): Powtarzamy zagadnienia poruszane na zajęciach, omawiamy błędy w projekcie i analizujemy, co można zrobić lepiej.

Prework (10h): Dowiesz się, jakie są główne założenia obiektowości. Zrozumiesz, czym różni się klasa od obiektu, czym jest dziedziczenie, polimorfizm i enkapsulacja. Poznasz kolekcje i nauczysz się je stosować. Zrozumiesz jak działają wyjątki i jak należy je obsługiwać.

Warsztaty (16h): Pod okiem trenera napiszesz programy wykorzystujące klasy, obiekty, a także dziedziczenie i polimorfizm. Zapoznasz się z dobrymi praktykami, w tym enkapsulacją, a następnie nauczysz się korzystać z modyfikatorów dostępu, by ją zapewnić. Poznasz także kolekcje i nauczysz się po nich iterować przy użyciu pętli.

Projekt (10h): Refactor gry z zastosowaniem programowania obiektowego oraz utrwalenie wyników w pliku tekstowym.

Konsultacje (2h): Utrwalamy zagadnienia związane z obiektowością. Omawiamy projekt i wspólnie rozwiązujemy napotkanie trudności i problemy.

Prework (10h): Dowiesz się, czym jest system kontroli wersji GIT i jak korzystają z niego programiści.
Skonfigurujesz własne repozytorium, w którym będziesz rozwijać projekty przez cały kurs. Pre-work wprowadzi Cię również w najnowsze elementy języka Java umożliwiające programowanie funkcyjne, tj. Streamy i wyrażenia lambda. 

Warsztaty (16h): Nauczysz się pracować z systemem kontroli wersji GIT i umieszczać swój kod we własnym repozytorium.
Dzięki temu będziesz mógł pracować w grupie nad jednym projektem. Przećwiczysz również najnowsze elementy języka Java umożliwiające programowanie funkcyjne. Poszerzysz wiedzę z poprzednich zajęć i nauczysz się iterować po kolekcjach wykorzystując programowanie funkcyjne.

Projekt (10h): Napiszesz grę w statki i umieścisz swoje projekty w repozytorium GIT.

Konsultacje (2h): Wspólnie rozwiązujemy problemy i trudności związane z pracą z GIT. Omawiamy projekt gry i analizujemy, co można zrobić lepiej.

Prework (10h): Poznasz Mavena – najpopularniejsze narzędzie do zarządzania zależnościami w projektach Java. Zapoznasz się ze Spring Framework 5 – najpopularniejszym frameworkiem wykorzystywanym do tworzenia aplikacji webowych w Java.

Warsztaty (16h): Warsztaty skupiają się na tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem Spring Framework 5. Nauczysz się również Mavena i wykorzystasz go do zbudowania projektu i zarządzania zależnościami. Poznasz technologie odpowiadające za wizualną część każdej aplikacji webowej: HTML, CSS i JavaScript.

Projekt (10h): Rozpoczniesz prace nad projektem sklepu internetowego wykorzystując Spring Framework i Mavena. Stworzysz stronę domową i menu. 

Konsultacje (2h): Powtarzamy zagadnienia poruszane na zajęciach i sprawdzamy pracę nad projektem sklepu internetowego oraz planujemy dalsze prace.

Prework (10h): W tym module zapoznasz się w JSP (Java Server Pages) oraz Serwletami. Znajomość zasady działania JSP i Serwletów pozwoli Ci dobrze zrozumieć i w krótkim czasie nauczyć się Springa. Dowiesz się, czym jest REST API i jak serwisy komunikują się ze sobą. Poznasz także zasady tworzenia kontrolerów RESTowych. Nauczysz się również dokumentować API z wykorzystaniem narzędzia Swagger.

Warsztaty (16h): Na tych zajęciach dowiesz się, czym jest REST API i nauczysz się je tworzyć z wykorzystaniem Springa. Poznasz także Swaggera – narzędzie to pozwoli Ci udokumentować i przetestować Twoje API. Dla utrwalenia wiedzy i pełnego zrozumienia Springa napiszesz też programy korzystające z JSP i Serwletów.

Projekt (10h): Do projektu sklepu internetowego dodasz mechanizm odpytywania o produkty i dodawania produktów do koszyka z wykorzystaniem REST.

Konsultacje (2h): Powtarzamy zagadnienia omawiane na zajęciach i omawiamy REST API, które zaimplementowałeś w projekcie oraz analizujemy, co można zrobić lepiej.

Prework (10h): Wprowadzenie do SQL i omówienie budowy relacyjnej bazy danych. Dowiesz się również, czym jest ORM i na przykładzie Hibernate zrozumiesz jak wygląda translacja obiektów Java na dane w bazie. Poznasz JDBC, czyli interfejs, dzięki któremu aplikacje Java komunikują się z bazami danych.

Warsztaty (16h): Zapoznasz się z różnymi sposobami przechowywania danych. Pod okiem trenera nauczysz się tworzyć nowe schematy relacyjnych baz danych. Sporządzisz diagramy ERD w celu projektowania tabel i relacji między nimi. Nauczysz się języka SQL i poznasz sposoby optymalizacji baz danych. Z wykorzystaniem frameworka Hibernate nauczysz się łatwiej operować na danych dzięki mapowaniu ich na obiekty Java. Zintegrujesz Hibernate ze Springiem.

Projekt (10h): Przygotujesz diagram ERD bazy danych dla sklepu internetowego, a na jego podstawie stworzysz bazę danych dla sklepu i zmapujesz schemat na obiekty Javy.

Konsultacje (2h): Powtarzamy zagadnienia związane bazami danych. Analizujemy diagram ERD, który stworzyłeś na potrzeby projektu.

Prework (10h): W tym module wykorzystasz zdobytą wcześniej wiedzę z SQL i poznasz Liquibase – bibliotekę do zarządzania zmianami w schematach baz danych. Pre-work zawiera również wprowadzenie do Spring Boot 2 – narzędzia przyspieszającego i upraszczającego tworzenie aplikacji opartych o platformę Spring.

Warsztaty (16h): Pod okiem trenera stworzysz nowy projekt z użyciem frameworka Spring Boot 2. Wykorzystasz moduł Spring Data i nauczysz się tworzyć zapytania z jego wykorzystaniem.
Na koniec użyjesz narzędzia Liquibase, które pomoże Ci zarządzać strukturą bazy danych przy wprowadzaniu zmian w projekcie.

Projekt (10h): Zmiany w aplikacji sklepu internetowego – przeniesienie jej na aplikację wykorzystującą Spring Boot 2. Stworzenie struktury bazy danych w Liquibase. Udokumentowanie API w Swagger.

Konsultacje (2h): Przeglądamy i omawiamy zadania, które zrobiłeś w ramach projektu. Sprawdzamy, czy dokumentacja Twojego API wygenerowana w Swagger jest poprawna. Wspólnie rozwiązujemy problemy, które napotkałeś podczas pracy nad projektem.

Prework (10h): Wprowadzenie do Spring Security – biblioteki wspomagającej logowanie i inne funkcje bezpieczeństwa dla aplikacji webowych. Dowiesz się również, czym jest TDD (Test Driven Development) i jak tworzy się testy jednostkowe i integracyjne z wykorzystaniem biblioteki JUnit.

Warsztaty (16h): Dodamy do projektu kolejny moduł – Spring Security. Wykorzystasz go do zabezpieczenia aplikacji przed nieautoryzowanym dostępem. W drugiej części warsztatów poznasz w praktyce, czym jest TDD i nauczysz się w automatyczny sposób testować swoje programy. Wykorzystasz do tego bibliotekę JUnit oraz Mockito. Na warsztatach zapoznasz się również z architekturą opartą o mikroserwisy.

Projekt (10h): Napisanie testów jednostkowych i integracyjnych. Tworzenie użytkowników, logowanie, konfiguracja Spring Security.

Konsultacje (2h): Powtarzamy zagadnienia poruszane na zajęciach. Analizujemy pokrycie testami jednostkowymi i omawiamy konfigurację Spring Security.

Prework (10h): Nauczysz się podstawowych komend i programów konsoli Linux. Zrozumiesz ideę konteneryzacji i zapoznasz się z Dockerem. Dowiesz się, czym jest CI/CD (Continuous Integration i Continuous Delivery) i poznasz najpopularniejsze narzędzie wspierające ten proces – Jenkins. 

Warsztaty (16h): Na warsztatach będziemy pracować z systemem Linux w zakresie pokrywającym codzienne obowiązki programisty. Nauczysz się przeglądać i przeszukiwać logi serwera, analizować użycie zasobów, efektywnie nawigować po katalogach i tworzyć skrypty. Poznasz Dockera – pod okiem trenera będziesz tworzyć obrazy, uruchamiać kontenery i konteneryzować swoją aplikację. Następnie w Dockerze uruchomisz i skonfigurujesz Jenkinsa – narzędzie do automatyzowania pracy związanej z testowaniem i budowaniem paczek aplikacji.

Projekt (10h): Kontereryzacja aplikacji sklepu internetowego – stworzenie obrazu Dockerowego i uruchomienie aplikacji w kontenerze.

Konsultacje (2h): Powtarzamy zagadnienia związane z konteneryzacją. Omawiamy utworzone w Jenkinsie joby i omawiamy zagadnienia, które sprawiają trudności.

Prework (10h): Na przykładzie MongoDB wprowadzimy Cię nierelacyjne bazy danych NoSQL. Zapoznasz się z podstawami pracy w środowisku cloud na przykładzie AWS. Dowiesz się, czym jest load balancing i jakie zasoby warto monitorować. 

Warsztaty (14h): Do naszego projektu dodamy w Spring Boot konfigurację bazy MongoDB. Uruchomimy webserwisy, w infrastrukturze AWS i skonfigurujemy load balancing i CloudWatch do monitorowania zasobów.

Warsztaty z HR (2h): Dowiesz się jak stworzyć dobre CV, co jest poszukiwane na rynku pracy i jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Z chętnymi przeprowadzimy próbną rozmowę rekrutacyjną zarówno z kompetencji miękkich, jak i z zagadnień technicznych. 

Projekt (10h): Dodasz zapis i odczyt danych w aplikacji korzystając z bazy danych MongoDB.

Konsultacje (2h): Powtórzymy zagadnienia związane z nierelacyjnymi bazami danych i AWS. Omówimy projekty i przeanalizujemy, co można zrobić lepiej. Zaplanujemy i wspólnie rozpoczniemy pracę nad projektem końcowym.

Projekt (40h): Praca ze wsparciem i konsultacjami trenera. Zaprogramujesz rozbudowany CMS do budowy bloga lub strony internetowej. Będzie to Twój kolejny autorski projekt do portfolio! 

Omówienie projektu (2h): Spotkanie z trenerem i osobą pomagającą w rozwoju kariery. Omówimy Twój projekt, podsumujemy to, czego nauczyłeś się na kursie, i jeśli będziesz chętny porozmawiamy o tym, jak możemy Ci pomóc znaleźć pracę jako programista Java.

Trener

Patryk

Programista Java, twórca kursu Java od podstaw. Wolny czas spędza programując mikrokontrolery STM32 i prototypując płyty PCB.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Zdecydowanie tak. Kurs Java od podstaw jest przeznaczony dla osób, które swobodnie posługują się oprogramowaniem komputerowym w codziennych czynnościach, a teraz chcą nauczyć się je tworzyć. Wszystkie zagadnienia omawiane są od podstaw, więc wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane.

Do programowania nie są wymagane studia. Wielu świetnych programistów nie kończyło studiów informatycznych. Do pracy wystarczy jedynie umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

W programowaniu biznesowym nie rozwiązuje się żadnych złożonych operacji matematycznych, dlatego do swobodnej pracy wystarczy  umiejętność myślenia abstrakcyjnego.

Prework to materiały, które prześlemy Ci przed każdym spotkaniem. Zawiera on krótkie wprowadzenie w zagadnienia, które będą omawiane na zajęciach. Znajdą się tam również instrukcje instalacji programów, które będą niezbędne podczas zajęć. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości będziemy do Twojej dyspozycji podczas dodatkowych konsultacji online, które odbywają się po każdym spotkaniu.

Po każdej edycji zbieramy listę absolwentów, którzy chcieliby znaleźć lub zmienić pracę. 

  • Na początek przygotujesz profesjonalne CV pod okiem rekruterów technicznych i pracowników HR, którzy na co dzień rekrutują specjalistów IT.
  • Jeśli się zgodzisz przekażemy Twój profil do firm partnerskich informując je, jakie umiejętności nabyłeś w ramach kursu.
  • Pod naszym okiem stworzysz wiele projektów, które będziesz mógł umieścić w publicznym repozytorium i załączyć do niego link w CV. Będzie on najlepszą wizytówką Twoich umiejętności technicznych, zwłaszcza, jeśli nie masz doświadczenia komercyjnego. Pracodawcy bardzo dobrze patrzą na osoby, które mimo braku stażu mogą pochwalić się swoimi projektami.

Oczywiście! Po każdym spotkaniu dajemy naszym kursantom parę dni na przyswojenie wiedzy i umawiamy się na konsultacje, podczas których odpowiadamy na wszelkie pytania i omawiamy zadania i projekty.

Podczas kursu niezbędny jest własny komputer.

Do każdego zagadnienia nasi kursanci otrzymują materiały. Zarówno przed (prework, wprowadzenie teoretyczne) jak i po każdym spotkaniu (prezentacje, zadania dla chętnych). 

Kursy odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele od 9:00 do 17:00. Jeśli potrzebujesz dokładnego harmonogramu spotkań skontaktuj się z nami 🙂

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Nie zapomnij podać swoich danych kontaktowych: telefonu i adresu e-mail. Zadzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin, odpowiemy na wszystkie pytania i załatwimy wspólnie wszystkie formalności.

Komputer powinien pozwalać na bezproblemową pracę z kilkoma aplikacjami uruchomionymi jednocześnie. Sugerowana konfiguracja:

  • System operacyjny Windows 7 lub nowszy (Linux/MacOS)
  • Procesor Intel i5,
  • Minimum 4 GB RAM,
  • Minimum 10 GB wolnego miejsca na dysku,
  • Karta WiFi.

System płatności w ratach jest bardzo elastyczny, dlatego prosimy o kontakt w celu wybrania dla Ciebie najlepszego rozwiązania.